قوانین بین المللی
فوتبال دستی (فوتبال روی میز)

 

 

 

مقدمه

کلیه بازیکنان و سازمان دهندگان باید از این کتاب قانون پیروی نمایند.

الف ) کتاب قانون ، به معنای یک راهنما برای کمک رسانی به داوران می باشد . هدفی که در این کتاب بالاتر از همه قرار دارد ،تشریح قوانین بازی است و نیز ،هدف والای داوران و مسئولان نشان دادن صلاحیت خود در برگزاری بهتر بازی می باشد ،همچنین باید دقت کنند که با حکمیت های خیلی سخت گیرانه سرعت بازی را پایین نیاورند.

ب) یادآوری : داوران فدراسیون در یک تورنمنت بالاترین اختیار کتاب قانون را دارند وتصمیمات آنها باید محترم شمرده شود و نمی توان ازآنها سرپیچی کرد. یک داور فدراسیون می تواند صدا زده شود و در خصوص تفسیرات کتاب قانون ارائه نظر نماید. اگر در یک تورنمنت هیچ داوری حضور نداشته باشد ، مدیر مسابقات وظایف یک داور فدراسیون را برعهده می گیرد.

پ) قوانین بازی فوتبالدستی به منظور تسهیل در اجرای بهتر قوانین توسط داوران و خود بازیکنان تنظیم شده است.

ت) هدف محدود کردن تفاسیر شخصی و فردی به حداقل میزان مطلق می باشد.

ث) همچنین هدف از قوانین این است که بازی را به یک سطح ایجاد احترام متقابل بین بازیکنان برساند، به گونه ای که از دید تماشاگران قابل مشاهده باشد.

ج) به خوانندگان یادآوری می کنیم که اگر چه تصمیم داور قطعی و بی چون و چرا است، با این حال وی نیز جایزالخطاست و اشتباه در قضاوت می تواند بخشی از بازی باشد.

مراجع صلاحیت دار

الف) این کتاب قانون توسط کمیسیون قوانین و تحت مسئولیت کمیسیون ورزشی نوشته و تدوین شده است. قوانین این کتاب به رای گذاشته شده و در شروع هر فصل توسط کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی اجرایی می گردد. در یک مجمع عمومی می توان آن را ارزیابی و اصلاح کرد و تجدید نظرهایی اعمال گردد.

ب) در موارد اختلاف یا مواقع سخت ،می توان اصلاحیه هایی فوری در طول فصل توسط کمیسیون قوانین پیشنهاد شود. این اصلاحیه ها سپس باید توسط کمیته اجرایی به رای گیری گذاشته شود.

پ) استفاده از کتاب قانون وظیفه مسئولین فدراسیون ، داوران و بازیکنان است.

ت ) مسابقات می تواند داوری و قضاوت شود و یا اینکه بطور خودکار داوری شوند. در مسابقه ای که داوری می شود ، داور یک مرجع صلاحیت دار است. در مسابقه بدون داور ، می توان از هر داور حاضر با نشان و عنوانی درخواست قضاوت کرد.هنگام وقوع یک مشکل غیر قابل حل ،می توان کمیسیون داوران و قضات را احضار کرد. آنها مسئول تشریح تصمیم برای کمیسیون ورزشی و همچنین مسئول تحلیل جامع تصمیم برای اعضاء می باشند.

ث) یک داور که در میانه بازی به منظور حل یک مشکل دعوت شده ،امکان دارد که از دیگر داورانی که شاهد ماجرا بوده اند نظراتی دریافت کند. اگر بیش از یک داور حضور داشته باشد ،نظر داور با بالاترین درجه را دریافت خواهد کرد. اگر داوری حضور نداشته باشد ،داور درخواستی بدون قبول کردن هرگونه تقاضا برای خطا یا گل باید بازی را ادامه دهد.

ج) سئوالات ،درخواست های تفاسیر ،همچنین درخواست اصلاح قوانین باید به فردی که مسئول کمیسیون قضاوت و داوری است ارائه شود. او پاسخگوی شخص مسئول کمیسیون ورزشی می باشد.

چ) جریمه هایی در رابطه با از دست دادن یک گیم یا مسابقه و تایید آن وظیفه سر داوران است. در صورت وقوع یک جریمه جدی تر ،باید یک گزارش توسط مدیر مسابقات به کمیسیون انظباطی ابلاغ شود.

ح) این قوانین می تواند در طول یک دوره مسابقات در شرایط بسیار استثنایی با رضایت نماینده و یا یک سر داور فدراسیون بین المللی فوتبالدستی اصلاح یا تجدید نظر گردد. هر گونه تغییری باید برای تایید سریعا” به کمیسیون ورزشی و کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی گزارش شود و یا اینکه مسابقات در رنکینگ فدراسیون بین المللی فوتبالدستی غیر مجاز می گردد.

مواد و ابزار

میز

الف) میزهای رسمی و قانونی در مجمع عمومی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی رای گیری شده است. این انتخاب میز می تواند طبق موافقت بین فدراسیون بین المللی فوتبالدستی و تولیدکنندگان و شرکاء اصلاح و تغییر یابد.

ب) سازمان دهندگان باید تجهیزات رقابتی را فراهم نمایند.(آدمکهای سمباده کشیده شده ،میله های تمیز و مستقیم )

پ) در هیچ موردی امکان سمباده کشیدن سطح میز وجود ندارد ،و جریمه انجام چنین کاری محرومیت از مسابقات و پرداخت خسارت سطح میز خواهد بود.

ت) بازیکنان برای روغن زدن سطح خارجی میله ها آزاد هستند. روغنکاری سطح داخلی در مورد میله های تلسکوپی جایز نیست.

ث) سازمان دهندگان ممکن است استفاده از مارکهای خاصی از محصولات روغنکاری و مواد پاک کننده را برای بازیکنان اجباری کنند. همچنین این مواد باید برای بازیکنان در دسترس باشد.تحت این شرایط ،استفاده کردن از دیگر مارکها محرومیت بازیکن از مسابقات را در پی خواهد داشت.

ج) استفاده از رزین (چیزی که در هندبال استفاده می شود) یا منیزیم یا هرچیز مشابه آن در میز ( سطح ، دسته ، توپ ها ) اکیدا” ممنوع است و می تواند به اخراج و محرومیت بازیکن از مسابقات جریمه می شود.

چ) سازمان دهندگان مجاز هستند استفاده از هرگونه محصول که برای تجهیزات یا بازیکنان خطرناک باشد را ممنوع کنند.

ح) امکان ایجاد هیچگونه تغییری که در ویژگیهای بازی داخل میز موثر باشد به استثنای تعمیر و نگهداری روزمره میز وجود ندارد.

توپ ها

الف) توپ های رسمی و قانونی توسط کمیسیون ورزش فدراسیون بین المللی فوتبالدستی رای گیری شده است. پیوست مربوط به این قانون بعد از انتخاب نهایی فراهم و برای فصلی که آغاز شده ارائه می گردد.

ب) در یک تورنمنت ،بازیها باید با توپ هایی که از محل مسابقه خریداری شده اند انجام گیرد.

پ) تمامی بازیکنان باید قادر باشند که توپ مربوط به مسابقه را تهیه کنند .

دستگیره ها

الف) هر بازیکن می تواند دستگیره های منتخب خود را روی میز در جایی که دستگیره ها را می توان تعویض کرد استفاده کند. دستگیره ها باید بدون ایجاد خسارت به میز یا صدمه رساندن به بازیکن بر روی میله ها نصب گردند.

ب) حرکت و جابجایی آدمکها باید بدون کمک و بدون مانع انجام شود. هیچ سیستم مکانیکی برای این کار مجاز نمی باشد. دستگیره ها باید ایمن و محکم به میله ای که بر روی آن نصب شده اند وصل گردد.

پ) سازمان دهندگان ممکن است این قانون را وضع کند که دستگیره های خاصی خطرناک هستند و در نتیجه بازیکن نباید از آنها استفاده کند. عدم توجه یک بازیکن از برداشتن دستگیره هایش منجر به محرومیت او از مسابقات خواهد شد.

ت) در یک مسابقه چند گیمی )مسابقه ای که در طول آن میز عوض می شود مثل مسابقات مولتی تیبل ( ،بازیکنان باید بتوانند که دستگیره ها را درمدت زمان تخصیص داده شده در بین گیم ها ،تایم اوت ها ،یا بین امتیازات تعویض کنند.

دیگر لوازم جانبی

الف) تمامی لوازم جانبی دیگر ( دستکش ها ،باندهای لاستیکی ،روکش دستگیره ها…. )مجاز می باشند ،مگر اینکه تشخیص داده شود این ابزار برای بازیکن یا دیگر شرکت کنندگان خطرناک باشد.

ب) تحت هیچ شرایطی نمی توان سطح یا اطراف میز را توسط ابزار و وسایل جانبی تغییر داد.

1- قوانین اخلاقی و رفتاری

بروز هرگونه عمل غیر ورزشی و یا غیر اخلاقی در طول بازیهای تورنمت ،در سالن مسابقات ، یا در زمینه های تجهیزات ورزشی میزبان تخلف از مجموعه قوانین و اخلاقی رفتاری محسوب می شود. احترام متقابل بین کلیه بازیکنان ، داوران و یا تماشاگران الزامی است. باید هدف هر بازیکن و داوری این باشد که ورزش فوتبالدستی را به مثبت ترین و ورزشکارانه ترین شکل ممکن نشان دهند.

 •  جریمه شکستن قوانین اخلاقی و رفتاری ممکن است از دست دادن یک گیم یا مسابقه ، محرومیت از مسابقات و یا جریمه نقدی باشد.
 • اگر قوانین اخلاقی و رفتاری شکسته شود ،جریمه مناسب برای نقض مقررات توسط کمیسیون انظباطی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی تعیین شده است و اگر مجازاتی مشخص نشده باشد به وسیله سر داور و مدیر مسابقات تعیین می گردد.

2- مسابقه

به غیر از مواقعی که توسط مدیر مسابقات تعیین شده ،مسابقه باید شامل 3 گیم از 5 گیم باشد. هر گیم می بایستی شامل 5 امتیاز ( گل )باشد ،گیم نهایی مسابقه باید 5 امتیازی باشد اما شما باید با 2 گل اختلاف برنده شوید و این کار تا امتیاز 8 می تواند ادامه پیدا کند.

 •  مسئولیت تعیین تعداد گیم های انجام شده بر عهده مدیر مسابقات می باشد و در اعلامیه های مسابقات منتشر می گردد.
 •  مدیر مسابقات ممکن است تعداد گیم ها و گل ها را در هر مسابقه با در نظر گرفتن عامل زمان کاهش دهد.
 • این تصمیم نهایی است و شامل تمامی بازیهای انجام شده در آن دوره از مسابقات می شود.
 • در هر مسابقه رسمی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی ،تعداد گیم های انجام شده می بایست توسط کمیسیون ورزش فدراسیون بین المللی فوتبالدستی اعلام شود و در اطلاعیه های رسمی مسابقات منتشر گردد.
 •  جریمه تخلف در انجام تعداد قانونی گیم ها و یا امتیازات ) گلها ( ممکن است منجر به از دست دادن یک بازی و یا محرومیت از آن دوره مسابقات برای هر دو تیم درگیر باشد.

3- شروع مسابقه

یک پرتاب سکه باید قبل از شروع بازی انجام شود. تیمی که در پرتاب سکه برنده شود می تواند سمت دلخواه میز را انتخاب کند و یا اینکه اولین سرو را بزند. تیمی که در پرتاب سکه بازنده می شود گزینه باقیمانده را دارد.

 • زمانی که یک تیم سمت دلخواه میز یا زدن اولین سرو یکی را انتخاب کرد ،دیگر امکان عوض کردن تصمیمشان را ندارند.
 •  یک مسابقه به طور قانونی زمانی آغاز می شود که توپ در جریان بازی قرار گیرد.(اما تخلفاتی مانند دشنام و ناسزا گفتن و غیره ،توسط داور معین شده برای قضاوت بازی به محض حضور دو تیم در کنار میز به طرفین بازی اخطار داده می شود )

4- سرو زدن و قوانین حاضر گفتن

تعریف سرو شامل : کاشتن توپ مقابل میله 5 آدمکی برای به جریان انداختن بازی در: شروع یک گیم ،بعد از گل زدن و کسب امتیاز و یا اگر توپ به بازیکنی داده شد برای ادامه بازی از میله 5 به وسیله یک تخلف از قانون. قانون حاضر گفتن در هر زمانی که توپ برای شروع بازی کاشته می شود اعمال می گردد.

 سرو زدن

 • سرو به وسیله کاشتن توپ ساکن در مقابل آدمک وسط میله 5 تایی آغاز می شود. بازیکنی که توپ را سرو می زند باید از قوانین حاضر گفتن تبعیت کند.
 •  اگر توپ از محلی غیر از آدمک وسط میله 5 تایی سرو شود و تخلف قبل از کسب امتیاز محرز شود باید بازی متوقف شده و توپ مجددا” توسط همان تیم سرو شود. زمانی که یک امتیاز کسب شود هیچ درخواست و شکایتی قابل قبول نیست. جریمه تکرار این تخلف از دست دادن مالکیت توپ و سرو زدن به وسیله حریف است.

 قوانینحاضرگفتن

قبل از اینکه توپ در جریان بازی قرار گیرد ،بازیکن صاحب توپ باید از حریف خود سئوال کند که ” حاضر”. حریف مستقیم 3 ثانیه فرصت دارد که پاسخ دهد “حاضر”. بازیکن صاحب توپ اکنون 3 ثانیه برای شروع و به جریان انداختن توپ در بازی فرصت دارد. صبر کردن بیش از این محدودیت های زمانی یک تاخیر در بازی درنظر گرفته می شود.

بازیکن باید توپ را از یک آدمک به آدمک دیگر منتقل کند و سپس حداقل یک ثانیه قبل از پیشروی توپ صبر کند.

بازیکن نیازی ندارد که توپ را متوقف و ثابت کند. محدودیتهای زمانی یک ثانیه بعد از تماس توپ با آدمک دوم آغاز می گردد.

جریمه برای شروع به جریان انداختن توپ در بازی قبل از اینکه حریف جواب حاضر” را داده باشد یک اخطار است و توپ باید از موقعیت اولیه خود به جریان بازی بیفتد.

جریمه تخلفات بعدی از دست دادن مالکیت توپ به حریف برای سرو زدن است.

جریمه برای پیش بردن توپ بدون برقراری تماس با 2 آدمک یا صبر نکردن یک ثانیه ای قبل از پیشروی توپ ،حق انتخاب حریف برای ادامه بازی از محل فعلی ( شامل منطقه دروازه ) و یا سرو زدن توپ می باشد.

5- سرو زدن های بعدی 

بعد از اولین سرو در یک بازی ،سروهای بعدی توسط تیمی که آخرین گل را دریافت می کند زده می شود. اولین سرو در گیم های بعدی در بازی چند گیمی توسط تیمی که گیم قبلی شکست خورده است زده می شود.

اگر توپ اشتباهی توسط تیم دیگری سرو زده شود ،و قبل از کسب امتیاز تخلف مشخص شود ،باید بازی متوقف شده و توپ توسط تیمی که باید ،سرو زده شود. چنانچه توپ امتیازی کسب کند ،هیچ اعتراضی وارد نیست و بازی باید ادامه یابد انگار هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است.

اگر تیمی بخاطر جریمه تخلف از قانون تیم مقابل مالکیت توپ را بدست آورد و توپ بین میله های 5 تایی مرده شود باید توپ توسط تیمی سرو شود که ابتدا آن توپ را سرو زده است.

6- توپ در بازی

در هر زمان که توپ وارد بازی می شود ،باید در بازی باقی بماند تا زمانیکه : توپ از میز خارج شود ،توپ مرده اعلام گردد ،تایم اوت اعلام شده و یا امتیاز گرفته می شود.

7- توپ خارج از میز

اگر توپ محوطه بازی را ترک کرده و با گل شمارها ،تجهیزات نور یا هر شیء که بخشی از میز نیست برخورد نماید ،در این حالت توپ خارج از میز اعلام می گردد. اگر توپ با بالای ریلهای کناری یا کابینت دو انتهای میز برخورد کند و سپس بلافاصله به سطح بازی برگردد ،توپ جزو بازی لحاظ خواهد شد.

 تعریف محوطه بازی باید شامل : محوطه ی بالای سطح بازی ( کفه میز ) تا ارتفاع چهارچوب کناری می باشد. قسمت بالایی ریلهای کناری و کابینت های دو انتهای میز فقط زمانی در بازی لحاظ می شوند که توپ بلافاصله در صورت تماس با آنها به سطح بازی برگردد.

توپی که وارد سوراخ سرو می شود (اگر موجود باشد ) و سپس به زمین بازی برگردد  هنوز ” توپ در بازی ” محسوب می شود.

اگر قدرت ضربه ی یک شوت یا پاس بازیکن باعث شود که توپ از میز خارج شود بازی  از میله دوتایی حریف آغاز می شود.

 یک بازیکن امکان زدن شوتی که منجر به عبور توپ از روی میله های حریف شود ( والی و یا لوب ) را ندارد (مثلا” : شوت هوایی ). اگر یک شوت میله ی صاحب توپ فعلی را ترک کند و به سمت میله دیگری منحرف شده و سپس هوایی رود ،جریمه ای لحاظ نمی شود.

جریمه تخلف بالا، از دست دادن مالکیت و کاشتن توپ زیر میله 5 تایی حریف برای سرو زدن است.

8- توپ مرده 

یک توپ زمانی مرده اعلام می شود که در دسترس هیچکدام از آدمکها نباشد و کاملا” از حرکت بازمانده باشد.

اگر توپ در هر جایی بین میله های 5 آدمکی مرده اعلام شود ،باید توپ به میله 5 تایی و توسط تیمی که آخرین بار سرو زده بازی را شروع کند .

اگر توپ بین دروازه و میله های 5 آدمکی مرده اعلام گردد ،توپ باید در مقابل میله 2تایی و در نزدیکترین نقطه به توپ مرده شده به بازی برگردد. برای از سر گرفتن بازی باید از قانون “حاضر” گفتن استفاده کرد .

در منطقه دروازه ،اگر توپ در محل خود بچرخد اما خارج از دسترس هر آدمکی باشد توپ مرده محسوب نمی شود و محدودیتهای زمانی تا وقتی که توپ در دسترس قرار گیرد و یا مرده شود به تعلیق خواهد افتاد.

توپی که عمدا” مرده شده باشد باید برای سرو زدن به تیم مقابل داده شود (مثال : هل دادن توپ از عقب تا زمانی که از دسترس خارج شود).

9- تایم اوت 

هرتیم مجاز است که در هر گیم دو تایم اوت داشته باشد که در طول این تایم اوت ها بازیکنان می توانند میز را ترک نمایند. چنین تایم اوت هایی نباید از 30 ثانیه تجاوز کند. اگر توپ در جریان بازی باشد اعلام تایم اوت تنها توسط تیمی که مالک توپ است امکان پذیر می باشد ،و فقط زمانی که توپ کاملامتوقف شده باشد. اگر توپ در جریان بازی نباشد هر کدام از دو تیم می تواند درخواست تایم اوت نماید.

 هر یک از دو تیم می توانند از زمان 30 ثانیه کامل استفاده کنند ،حتی اگر تیمی که درخواست تایم اوت کرده تمایل نداشته باشد که کل زمان خود را استفاده کند.

 در هر بازی دبل ، در طول تایم اوت بازیکنان هر یک از دو تیم می توانند جاهایشان را با یکدیگر تعویض نمایند

 تایم اوت درخواست شده بین گیم ها باید در تعداد تایم اوت های مجاز گیم بعدی شمارش شود.

 یک بازیکن که هر دو دستش را از دستگیره ها برمی دارد و کاملااز میز دور می شود درحالی که توپ در جریان بازی می باشد باید فرض شود که تقاضای تایم اوت کرده است.

 •  یک بازیکن می تواند قبل از شوت کردن توپ دست هایش را از دستگیره ها بردارد تا آنها را خشک کند و این کار نباید بیش از 2 یا 3 ثانیه طول بکشد. زمانی که بازیکن دستهایش را خشک می کند ،کلیه : محدودیتهای زمانی در جریان است. اگر حریف دست هایش را از میله بردارد ،تیم مدافع نیز نباید ریلکس باشد و میله را رها کند.
 •  زمانی که دست و یا مچ دوباره بر روی میله قرار گرفت ،یک شوت یا پاس نمی تواند زده شود تا زمانیکه یک ثانیه کامل سپری شود.

 زمانی که توپ در جریان بازی می باشد تنها بازیکن یا تیم صاحب توپ می تواند تقاضای تایم اوت نماید. زمان تایم اوت نیز از لحضه ای که تایم اوت درخواست می شود آغاز می گردد.

 •  اگر تیم صاحب توپ بلافاصله بعد از تقاضای تایم اوت برای شوت زدن یا پاس دادن تلاش نماید ،بازی محسوب نمی شود و آن تیم به جای تایم اوت ،متهم به پرت کردن حواس می گردد.

اگر تیم مالک توپ تقاضای تایم اوت نماید درحالیکه توپ در جریان بازی باشد و حرکت کند ،آن تیم مالکیت توپ را از دست داده و به حریف واگذار می نماید تا از مقابل میله تایی سرو بزند. اگر تیمی که مالک توپ نیست و در زمانی که توپ در جریان بازی می باشد تقاضای تایم اوت نماید ، آن تیم یک خطای پرت کردن حواس را دریافت می کند

 •  اگر توپ در جریان بازی و در حرکت باشد و تیمی تقاضای تایم اوت کند و سپس توپ وارد دروازه همان تیم شود ،امتیاز برای تیم مقابل محاسبه می شود.

 اگر تیم در پایان دوره 31 ثانیه آمادگی بازی را نداشته باشد ،آن تیم مسئول تاخیر در بازی خواهد بود

 تیمی که در هر گیم بیش از 2 بار تقاضای تایم اوت می کند یک اخطار داده می شود و تقاضای وی رد می گردد. اگر تیم مالک توپ باشد و توپ در جریان بازی است آن تیم مالکیت توپ را از دست داده و باید به تیم مقابل واگذار کند تا مقابل میله 5 تایی سرو بزند .نتیجه تقاضاهای بعدی یک خطای فنی خواهد بود.

 •  تیمی که بیش از 2 تایم اوت در هر گیم را دریافت کند بدلایل مختلفی نظیر : تاخیر در بازی ،درخواست داور دوم در طول بازی ،از دست دادن یک تقاضا ( دادخواست ) و یا به هردلیل دیگر ،نتیجه آن یک خطای فنی ( برای تیم مقابل ) خواهد بود.

 زمانی که بعد از یک تایم اوت ،بازیکن مجدداتوپ را به بازی برمی گرداند (با حرکت دادن توپ ) نمی توان تقاضای تایم اوت دیگری داشت تا زمانی که توپ از مالکیت آن میله خارج شود. هر دو میله ی منطقه دروازه هم بعنوان یک میله درنظر گرفته می شود.

 • جریمه تخلف از قانون بالا از دست دادن مالکیت و توپ به منطقه دروازه تیم مقابل داده می شود. تیم نباید تایم اوت را دریافت کند.

 در طول یک تایم اوت بازیکن می تواند برای روغن زدن میله ها ،پاک کردن سطح بازی وبه محوطه بازی دست ببرد. توپ را می توان در صورت اجازه ی حریف با دست برداشت و تا قبل از ادامه دادن بازی آن را به موقعیت اصلی اش بازگرداند.

 یک درخواست برای برداشتن یا حرکت دادن توپ می تواند توسط تیم مقابل و یا داور اگر بر روی میز حاضر باشد رد شود. (برای مثال : زمانی که توپ نزدیک لبه دروازه است )

 •  اگر یک بازیکن بعد از آنکه تقاضایش رد شده است توپ را بردارد ،توپ به تیم مقابل داده می شود که از میله 5 تایی سرو بزند. اگر توپ در لبه دروازه همان تیم بوده باشد ،یک امتیاز (گل ) برای حریف ثبت می شود.

10- از سر گرفتن بازی بعد از تایم اوت 

بدنبال یک تایم اوت ،توپ باید از جایی به بازی برگردد که در آن محل تایم اوت اعلام شده است.

به محض اینکه بازیکن مالک توپ دستهای خود را روی دستگیره ها گذاشت ،اگر قبل از به جریان انداختن توپ و شروع فرایند ادامه بازی ،توپ میله فعلی را ترک کند ،حریف حق انتخاب ادامه بازی از موقعیت فعلی یا سرو زدن توپ را دارد.

اگر توپ در بازی نبوده باشد زمانی که تایم اوت اعلام شده ،توپ باید توسط تیمی که طبق قانون مجاز و محق می باشد به بازی برگردانده شود.

اگر بین توپ ها (بعد از ثبت یک گل اما قبل از سرو زدن توپ بعدی ) تایم اوت شده باشد ،توپ باید توسط تیمی که آخرین گل را دریافت کرده است از میله 5 تایی سرو زده شود.

جریمه برگرداندن غیر قانونی توپ به بازی ،انتخاب حریف برای ادامه بازی از موقعیت فعلی یا سرو زدن توپ می باشد.

11- تایم اوت داوری 

یک تایم اوت داوری در شمارش دو تایم اوت مجاز برای هر تیم در هر گیم محسوب نمی شود ،بعد از یک تایم اوت داوری ،توپ مشابه زمانی که یک تایم اوت اعلام شده به جریان بازی برمی گردد.

اگر در شروع یک مسابقه داور حضور نداشته باشد و در طول بازی اختلافی صورت گیرد ،هر یک از دو تیم می تواند تقاضای حضور داور کند ،چنین درخواستی می تواند در لحظه ای که توپ ساکن شده و یا اینکه مرده باشد و در هر نتیجه ای در طول مسابقه اعلام شود.

اولین تقاضا برای حضور یک داور ،تایم اوت داوری خوانده می شود.

اگر تیم مدافع تقاضای حضور یک داور نماید هنگامیکه توپ در جریان بازی و متوقف شده است ،و تیم مهاجم بطور همزمان یک پاس یا شوت بزند ،تقاضای تایم اوت بعنوان پرت کردن حواس به وسیله تیم مدافع تلقی می شود. و همچنین ، تقاضای حضور یک داور در حالیکه توپ در حال حرکت است نیز پرت کردن حواس بشمار می رود.

زمانی که بازی با حضور یک داور روی میز از سر گرفته می شود ،هر بازیکنی که تقاضای حضور داور دوم را داشته باشد بطور اتوماتیک یک تایم اوت را دریافت می کند. چنین تقاضایی را تنها می توان در طول زمانی که توپ مرده و یا زمانی که توپ در جریان بازی نیست بیان کرد. جریمه تقاضای داور دیگر در زمانی که توپ در جریان بازی قرار دارد یک خطای فنی می باشد.

اگر بازی با دو داور روی میز از سر گرفته شود ،هرگونه تقاضایی برای تعویض یک داور توسط سر داور یا مدیر مسابقات تصمیم گیری می شود. اگر تقاضا رد شود ،بازیکن باید یک خطای فنی را دریافت کند.

یک تیم امکان عوض کردن موقعیت بازیکنان را در طول تایم اوت داوری ندارد ،مگر اینکه به ترتیب دیگری حق انجام دادن این کار را داشته باشند.

تعمیر و نگهداری میز هرگونه تعمیر ضروری میز از قبیل تعویض توپ ها ،محکم کردن آدمک ها و… باید قبل از شروع بازی درخواست شود. تنها زمانی که یک بازیکن می تواند در طول بازی تقاضای تایم اوت تعمیر و نگهداری کند ،در مواقعی است که تغییر ناگهانی در میز صورت گیرد ،از قبیل یک آدمک شکسته ،پیچ شکسته ،خرد شدن ضربه گیرها ،میله خم شده و…

اگر آدمک بازیکن در حین تماس با توپ بشکند ،یک تایم اوت داوری هنگامیکه میله ثابت می شود اعلام خواهد شد. بازی از میله ای که آدمک بازیکن شکسته شده ادامه می یابد.

اگر نور و روشنایی میز از بین برود ، بازی باید سریعا” در همان نقطه متوقف گردد (انگار که تایم اوت داوری اعلام شده است).

تعمیر و نگهداری روزمره از قبیل اسپری کردن میله ها و… باید تنها در طول تایم اوت ها و مابین گیم ها انجام شود.

اشیاء خارجی در زمین بازی اگر یک شیء خارجی در زمین بازی بیفتد ، بازی باید سریعا” در همان نقطه متوقف و شیء بایستی از زمین برداشته شود. بازی باید از میله ای ادامه داده شود که در زمان برخورد شیء با زمین توپ در آنجا بوده است. نباید چیزی در دو انتهای میز وجود داشته باشد که به زمین بازی بیفتد. اگر توپ در حرکت باشد باید توسط بازیکنی که آخرین بار مالکیت توپ را داشته به بازی برگردد.

اگر توپ با یک جسم خارجی روی سطح بازی که مشرف به زمین بازی است تماس پیدا کند ،بازی باید متوقف شود و جسم خارجی برداشته شود. بازی از میله ای که در زمان توقف توپ صاحب توپ بوده ادامه می یابد.

تایم اوت پزشکی یک بازیکن یا تیم ممکن است تقاضای تایم اوت پزشکی کنند. اگر ضرورت پزشکی محرز و مشخص باشد این تقاضا باید به تایید مدیر مسابقات ،سر داور و یا داور بازی برسد. آن ها طول مدت تایم اوت پزشکی را یک حداکثر زمانی یا 61 دقیقه تعیین می کنند. بازیکنی که بعد از این مدت از لحاظ جسمانی قادر به ادامه بازی نباشد مسابقه را از دست می دهد ( بازنده محسوب می گردد).

اگر تقاضای یک تایم اوت پزشکی رد شود ،برای بازیکن یک تایم اوت لحاظ و محسوب می گرددد. همچنین بازیکن به تشخیص داور ممکن است بخاطر تاخیر در بازی ، جریمه شود.

12-امتیازات محاسبه شده 

وارد شدن یک توپ به دروازه یک امتیاز به شمار می آید ،تا زمانی که این امتیاز بطور قانونی دبوده باشد. توپی که وارد دروازه می شود اما به سطح بازی برمیگردد و یا از میز خارج می شود نیز به عنوان یک گل به حساب می آید.

اگر امتیازی ( گل ) در تابلو امتیازات محاسبه نشده باشد و هر دو تیم موافق باشند که قبلا امتیاز کسب شده و سهوا” ثبت نشده است ،باید امتیاز را محاسبه کرد.

اگر دو تیم به توافق نرسند که امتیازی کسب شده ولی ثبت نشده است ،آن امتیاز محاسبه نخواهد شد. زمانی که گیم (یا بازی )بعدی شروع شده باشد نمی توان هیچگونه دادخواستی کرد و امتیاز محاسبه نمی گردد.

اگر بحث و جدلی در مورد وارد شدن و یا نشدن توپ به دروازه وجود داشته باشد ،باید داور درخواست شود و قانون را اجرا کند. داور ممکن است بر پایه اطلاعاتی که از بازیکنان و یا تماشاگران دریافت می کند تصمیم گیری نماید. اگر اطلاعات جمع آوری شده قطعی و جامع نباشد ،امتیاز محاسبه نمی شود.

هر تیمی که عمدا” امتیازی (گل ) را که کسب نکرده ثبت نماید ،نباید آن امتیاز که غیر قانونی ثبت شده اعتبار داشته و باید یک خطای فنی در نظر گرفته شود. تخلفات مجدد از این قانون منجر به از دست دادن گیم یا مسابقه می شود(با تصمیم گیری توسط سر داور ).

13- دو سمت میز

در پایان هر گیم قبل از شروع گیم بعدی تیم ها می توانند جای خود را با یکدیگر عوض کنند. اگر هر دو تیم جاهای خود را با یکدیگر عوض کنند مجبورند که بعد از هر گیم این کار را انجام دهند. در بین گیم ها حداکثر 90 ثانیه فرصت داده می شود.

هر یک از دو تیم می توانند تقاضای 90 ثانیه کامل را داشته باشند ،اگر هر دو تیم قبل از استفاده از زمان کامل آماده از سر گرفتن بازی باشند ،بازی باید ادامه یابد و باقیمانده 90 ثانیه از دست می رود.

اگر یک تیم در پایان دوره 90 ثانیه آماده بازی نباشد ،برای آن تیم باید تاخیر در بازی محسوب شود. .

14- عوض کردن موقعیت ها 

در هر بازی دبل ،بازیکنان تنها می توانند با دو میله ای که به صورت نورمال برای موقعیت آنها تعیین شده بازی کنند. زمانیکه توپ وارد بازی می شود ،بازیکنان باید در همان وضعیت خودبازی کنند تا وقتی که : یک امتیاز کسب شود ،یک تیم درخواست تایم اوت کند و یا یک خطای فنی اعلام شود.

هر یک از تیم ها می توانند : در طول یک تایم اوت ،بین امتیازات ( گلها ) ،بین گیم ها و قبل و یا بعد از شوت خطای فنی جاهایشان را با هم عوض کنند.

هنگامیکه یک تیم موقعیت هایش را عوض می کند ،آنها نمی توانند به موقعیت قبلی برگردند تا بعد از به جریان افتادن توپ در بازی یا اینکه تایم اوت دیگری اعلام شود.

یک تیم تعویض موقعیت ها را زمانی انجام داده است که هر دو بازیکن در محلهای مخصوص خود روبروی میز قرار گیرند. اگر هر دو تیم به طور همزمان بخواهند موقعیت هایشان را عوض کنند ،تیمی که صاحب توپ می باشد ابتدا باید در خصوص موقعیت هایشان تصمیم گیری کنند.

تغییر موقعیت های غیر قانونی در زمانیکه توپ در جریان بازی است به عنوان پرت کردن حواس قضاوت می شود و بازیکنان باید به موقعیت های اولیه خود بازگردند.

در هر بازی دبل هر بازیکنی که دستهایش را بر روی میله ای که به طور عادی متعلق به یار خودش است در زمانی که توپ در بازی می باشد قرار دهد ،این تخلف به عنوان پرت کردن حواس محسوب می شود.

15- چرخش میله ها 

چرخش میله ها غیر قانونی است. تعریف چرخش شامل : چرخاندن هر آدمک فوتبالدستی بیش از 360 درجه قبل یا بیش از 360 درجه بعد از ضربه زدن به توپ می باشد. در محاسبه 360 درجه شما نباید درجات چرخیده شده قبل از ضربه زدن به توپ را به درجات بعد از ضربه زدن به توپ اضافه کنید.

اگر توپی با یک چرخش غیر قانونی پیشروی کند ،تیم مقابل می تواند انتخاب کند که ذیا بازی را از موقعیت فعلی ادامه دهد و یا اینکه توپ را سرو بزند.

چرخش میله ای که موجب پیشروی توپ و یا ضربه به توپ نشود ،یک چرخش غیر قانونی محسوب نمی شود. اگر چرخش میله یک بازیکن باعث شود که توپ به سمت عقب و  وارد گل خودشان شود ،این گل برای تیم مقابل محاسبه می شود. چرخش یک میله دور از توپ ( زمانی که مالکیت توپ را نداریم ) یک چرخش غیر قانونی نیست ،اما ممکن است بعنوان یک پرت کردن حواس تشخیص داده شود.

اگر یک میله که با دست گرفته نشده توسط نیروی ضربه یک توپ که به آدمک اصابت کرده بچرخد ،چرخش قانونی می باشد.( مثال: یک ضربه ی میله 2 تایی به میله 3 تایی حریف در بازیهای سینگل).

16- ضربه زدن به میز

ضربه زدن ،سر دادن ،یا بلند کردن میز درحالیکه توپ در جریان بازی می باشد ،غیر قانونی است.

ضربه زدن به میز چه عمدی صورت گرفته باشد و یا نه بی دلیل و بی فایده است. یک بازیکن لزومی ندارد که بخاطر ضربه به میزی که از طرف حریفش اعلام می شود توپ را از دست بدهد. ضربه ها و تکان ها در کل یک بازی جمع زده می شوند.

جریمه برای تخلف از این قانون : تخلف اول و دوم تیم حریف می تواند انتخاب کند که بازی را از وضعیت فعلی ادامه دهد ،یا بازی را از نقطه تخلف ادامه دهد و یا اینکه توپ را سرو بزند.

اگر یک ضربه به میز غیر قانونی باعث شود که بازیکن مالکیت توپ را از یک میله از دست بدهد ،بازی می تواند از همان میله ادامه یابد. تخلفات بعدی خطای فنی لمس کردن یا نزدیک شدن برای تماس با میله های حریف به هر روشی ،باید دقیقا\” -مانند ضربه زدن ،سر دادن ،یا بلند کردن میز جریمه گردد.

ضربه به میز بعد از کسب یک امتیاز یا زمانی که توپ در جریان بازی نمی باشد به عنوان یک رفتار غیر ورزشی در نظر گرفته می شود. محکم کوبیدن میله بعد از یک شوت در حالیکه توپ هنوز در جریان بازی باشد ،یک ضربه به میز محسوب می شود.

17- بازنشاندن (ریست )

اگر یک بازیکن نیروی کافی به میز اعمال نماید که موجب تاثیر بر توانایی حریف در انجام یک شوت یا پاس شود اما مالکیت توپ حریف به خطر نیفتد ،داور حاضر بر روی میز اعلام می کند ریست و زمان مالکیت توپ باید از نو محاسبه شود. بازیکن صاحب توپ می تواند انتخاب کند که یا توپ را مجددابکارد و یا اعلام ریست را نادیده بگیرد و از موقعیت فعلی بازی را ادامه دهد.

هرگونه حرکت توپ ،مهم نیست که چقدر آرام باشد ،می تواند زمینه اعلام یک ریست باشد. یک ریست می تواند حتی در زمان حرکت توپ و یا در زمان قرار گرفتن توپ زیر آدمک ( زیر پایی ) نیز اعلام شود.

اعلام یک ریست به عنوان پرت کردن حواس محسوب نمی شود و بازیکن صاحب توپ ممکن است سریعا” شوت بزند. بنابراین ،تیم مدافع نباید ریلکس باشد و به داور نگاه کند در زمان شنیدن کلمه ریست بلکه باید توجه خود را در دفاع داشته باشد.

یک تخلف ریست در پشت توپ به عنوان یک ریست محسوب نمی گردد و باید تخلف ضربه زدن به میز محسوب گردد. (مثال : اگر بازیکن جلو زن تیم مرتکب ریست برای حریف شود در زمانی که حریف توپ را زیر میله 3 تایی دارد )

یک ریست عمدی به وسیله تیم صاحب توپ به منظور تلاش برای گرفتن یک اعلام  ریست از داور مجاز نمی باشد. تیمی که تخلف کند از این قانون مالکیت توپ را از دست داده و توپ باید توسط تیم مقابل سرو زده شود.

بعد از اینکه اولین ریست در یک گیم برای تیمی اعلام شد ،تیمی که موجب دومین ریست پیاپی در همان امتیاز شود یک خطای فنی متهم می گردد. زمانی که اولین ریست اعلام می گردد ، به محض تخلف بعدی داور حاضر  اخطار ریست  یا فقط  اخطار  را اعلام می کند.

اگر در همان توپ تخلف ریست دیگری بوجود آید در پی اخطار ریست باید یک خطای فنی اعلام گردد.

اگر برای ریست مجدد یک خطای فنی اعلام گردیده ،اعلام ریست بعدی نباید به خطای فنی منجر شود.

ریست ها محاسبه می شوند برای هر تیم نه برای هر بازیکن و همچنین شمارش می شود در هر گیم و نه در کل بازی (بعد از هر گیم ریست ها صفر می شود ).

اگر مدافع عمدا” میز را تکان دهد ،این کار ریست محسوب نمی شود و ضربه به میز سریعا” اعلام می گردد.

یک اعلام ریست در زمانیکه توپ در میله 5 تایی است ،میزان دفعات برخورد توپ به دیوار و همچنین محدودیت زمانی را نیز ریست می کند.

18- دست بردن به محوطه بازی 

دست بردن به زمین بازی برای یک بازیکن درحالیکه توپ در جریان بازی قرار دارد بدون گرفتن اجازه اولیه از تیم حریف یا داور خواه توپ را لمس کند یا نه ،غیر قانونی می باشد.

بهرحال ،هر زمان که تیم مقابل یا داور به بازیکن اجازه دهد که به زمین بازی دست ببرد انجام این کار برای بازیکن قانونی می باشد.

یک توپ در حال چرخش ،در جریان بازی محسوب می شود حتی اگر در دسترس آدمک یک بازیکن نباشد. دست بردن به محوطه بازی برای متوقف کردن توپ چرخشی حتی اگر برای حریف انجام شود ،غیر قانونی می باشد.

یک توپی هوایی بر روی میز هنوز در جریان بازی محسوب می شود تا زمانیکه به چیزی که بخشی از محوطه بازی نیست برخورد کند. یک توپ هوایی بالای میز را نباید گرفت.

یک توپ که مرده شده است به عنوان توپ خارج از بازی محسوب می شود. ممکن است هنگامیکه داور و یا اگر داور حضور نداشت تیم مقابل اجازه دهند توپ آزادانه لمس شود.

ممکن است یک بازیکن خط کشی های موجود در هر جایی از میز را تا زمانی که توپ در جریان بازی نیست تمیز کند. او در این حالت نیازی ندارد که از تیم حریف اجازه بگیرد.

جریمه برای تخلف هر بخشی از این قانون به شرح زیر می باشد :

اگر بازیکن مالک توپ باشد و توپ متوقف شده و ساکن بوده باشد از دست دادن مالکیت توپ و واگذاری آن به تیم مقابل برای سرو زدن.

اگر بازیکن مالک توپ نباشد یا اینکه توپ در حال حرکت باشد خطای فنی است. اگر یک بازیکن برای جلوگیری از وارد شدن توپ به گل به محوطه بازی دست ببرد ،یک امتیاز برای تیم مقابل ثبت می شود و توپ باید مثل زمانی که داخل گل می رود سرو زده شود.

19- ایجاد تغییرات در میز 

محوطه بازی هیچگونه تغییری که برروی ویژگی های داخلی میز بازی تاثیر بگذارد توسط هر بازیکن نمی تواند ایجاد گردد. این مورد شامل : تغیر دادن آدمک ها ،سطح بازی ، ضربه گیرها و موارد دیگر می شود.

یک بازیکن نمی تواند عرق ،آب دهان یا هر شئ خارجی دیگری را قبل از پاک کردن نشانه های توپ خارج از میز روی دستش پاک کند.پاک کردن روغن یا هر ماده دیگری از روی محوطه بازی غیر قانونی است.

هر بازیکنی که برای بهتر گرفتن دستگیره ها از ماده ای بر روی دستهایش استفاده می کند، باید مطمئن شود که این ماده بر روی توپ یا میز نریزد.

اگر این اتفاق رخ دهد و داور تشخیص دهد که این ماده بر روی بازی کردن توپ تاثیر گذاشته ( مثال : توپ پوشیده با صمغ) باید آن توپ یا هر چیز دیگری داخل میز که تاثیر مشابه گرفته تمیز شود و یا سریعا” جایگزین شود.

بازیکن متخلف باید برای تاخیر در بازی جریمه گردد و هر تخلف بعدی ،بازیکن را از استفاده ازآن ماده در باقیمانده مسابقه محروم می کند.

اگر بازیکنی که از یک ماده استفاده می کند ،نظیر رزین ،تا قدرت گرفتن را در خود بهبود بخشد در زمان تعویض جاها باید رسوباتی که بر روی دستگیره ها باقی می گذارد را فورا\”پاک نماید.

اگر زمان مورد نیاز برای پاک کردن ماده از 90 ثانیه بیشتر شود ،بازیکن برای ایجاد تاخیر در بازی جریمه خواهد شد و بازیکن از استفاده مجدد آن ماده محروم می شود.

یک بازیکن امکان قرار دادن هر چیزی روی میله ها ،دستگیره ها یا قسمت خارجی میز که بر روی حرکت میله ها تاثیر می گذارد را ندارد. (مثال : محدود کردن حرکت میله دروازه)

یک بازیکن ممکن است دستگیره ها را از سمت بیرونی میزها تعویض نماید اگر بتواند این کار را در طی محدودیتهای زمانی و بدون ایجاد مانع در توانایی حریف در تغییر جهت ها بین گیم ها انجام دهد. صرف زمان بسیار زیاد منجر به تاخیر در بازی خواهد شد.

تقاضا برای تعویض توپ ها قبل از شروع مسابقه باید به تایید داور حاضر یا مدیر مسابقات برسد. تنها زمانی که اگر مشخصه های توپهای موجود بطور قابل توجهی متفاوت با سطح استاندارد باشد به تقاضا رسیدگی خواهد شد.

توپ جدید زمانی که توپ در جریان بازی می باشد یک بازیکن نمی تواند تقاضای یک توپ جدید نماید اگر چه ،هنگامی که یک توپ مرده می شود بازیکن می تواند تقاضای یک توپ جدید از قفسه داخل میز نماید. چنین تقاضایی عموما” پذیرفته می شود ،مگر اینکه داور حاضر تشخیص دهد که این تقاضا با هدف توقف یا تاخیر بازی صورت گرفته است.

یک بازیکن که تقاضای توپ جدید می کند درحالیکه توپ در جریان بازی قرار دارد باید یک تایم اوت در نظر گرفته شود ،مگر اینکه داور حاضر حکم کند که توپ قابل بازی کردن نمی باشد ،در این مورد هیچ تایم اوتی لحاظ نمی شود.

بجز موارد مشخص شده ،جریمه برای تخلف از هر بخشی از این قانون زمینه ایجاد یک خطای فنی خواهد بود.

20-  پرت کردن حواس

هرگونه حرکت یا صدایی که از میله یا از پشت آن ) بازیکن ( در جایی که توپ در جریان بازی قرار دارد ایجاد شود ،به عنوان عامل پرت کننده حواس بشمار می رود. اگر بازیکن معتقد باشد که حواسش از بازی پرت شده وظیفه خود اوست که به داور اعلام نماید.

ضربه محکم زدن میله 5 تایی یا هر میله دیگری در قبل ،در طول و یا بعد از شوت کردن عامل پرت کننده حواس محسوب می شود.

حرکت دادن میله 5 تایی اندکی بعد از آغاز شوت کردن عامل پرت کننده حواس به شمار نمی آید.

صحبت کردن بین هم تیمی ها درحین جریان توپ در بازی عامل پرت کننده حواس تشخیص داده می شود.

در هنگام پاس دادن حرکت دادن میله بعنوان یک حقه وکلک عامل پرت کننده حواس به شمار نمی رود ،حرکت و جنبش بیش از حد به عنوان عامل پرت کننده حواس به شمار می آید..

بعد از کاشتن توپ برای شوت ،برداشتن یک دست از دستگیره و سپس شوت فوری توپ یک عامل پرت کردن حواس محسوب می شود. فقط زمانی توپ را می توان شوت کردکه هر دو دست ( و یا مچ) به مدت یک ثانیه کامل بر روی دو دستگیره قرار گرفته باشند.

بازیکنی که دستهایش را از روی دستگیره ها برمی دارد و از میز دور می شود( برای خشک و پاک کردن دستهایش ،روغن زدن و غیره ) در حالیکه توپ در بازی قرار دارد ،پرت کردن محسوب می شود.

جریمه پرت کردن حواس. برای اولین تخلف پرت کردن حواس ،اگر داور حاضر تشخیص دهد که پرت کردن حواس بی ضرر بوده است به تیم مجرم اخطار داده می شود. اگرتیم تهاجمی در نتیجه یک پرت کردن حواس یک شوت بزند و امتیاز کسب کند امتیاز محاسبه نمی شود و تیم مقابل توپ را سرو خواهد زد. در تمامی موارد دیگر ،تیم مقابل می تواند انتخاب کند که یا بازی را از موقعیت فعلی ادامه ادامه دهد ،بازی را از محلی که تخلف صورت گرفته ادامه دهد ، یا توپ را سرو بزند. تخلفات بعدی منجر به خطای فنی خواهد شد.

21-  تمرین کردن 

تمرین بر روی هر میز قبل از شروع بازی و بین گیم ها مجاز است. زمانی که یک گیم شروع می شود اجازه انجام تمرین داده نمی شود.

تمرین کردن بعنوان حرکت و جابجایی توپ از یک آدمک به دیگری یا شوت کردن توپ تعریف شده است.

تمرین غیر قانونی به وسیله داور حاضر کنار میز تشخیص و اعلام می گردد. حرکت غیر عمدی و ناخواسته توپ تمرین در نظر گرفته نمی شود.

جریمه تمرین غیر قانونی از دست دان مالکیت توپ و واگذاری آن به تیم مقابل برای سرو زدن است. اگر بازیکن مالکیت توپ را بر عهده نداشته باشد اخطار می گیرد. تخلفات بعدی یک خطای فنی می باشد.

22-  زبان و رفتار 

رفتار و یا اظهار نظرهای غیر ورزشی که یک بازیکن بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بیان می کند مجاز نمی باشد. تخلف از این قانون منجر به یک خطای فنی خواهد شد.

جلب توجه تیم مقابل به خارج از بازی مجاز نمی باشد. هرگونه فریاد یا صدایی که در طول یک مسابقه ایجاد شده باشد ،حتی اگر زیاده روی در یک هیجان طبیعی باشد ،منجر به یک خطای فنی خواهد شد.

یک بازیکن اجازه دشنام دادن و ناسزا گفتن را ندارد. جریمه برای دشنام دادن ،یک خطای فنی است. دشنام دادن متوالی به وسیله یک بازیکن به از دست دادن گیم ها و یا اخراج از محل مسابقات منجر می گردد.

استفاده از یک کمک مربی در جمع تماشاچیان مجاز نیست. علاوه براین ،یکی از اعضاء تماشاچیان مجاز نیست که با پرت کردن حواس یک بازیکن یا داور بر روی نتیجه مسابقه تاثیر بگذارد. تخلف از این قانون منجر به اخراج فرد از محل مسابقات خواهد شد.

مربیگری مجاز خواهد بود ،اما تنها در طول تایم اوت ها و بین گیم ها.

23-  پاس دادن

توپی که از یک وضعیت ثابت یا زیرپایی از میله 5 آدمکی پیش برده می شود نمی تواند مستقیما” توسط میله 3 آدمکی همان تیم دریافت شود ،چه این توپ به وسیله میله 5آدمکی حریف لمس شود یا نشود. توپ قبل از پیشروی به صورت قانونی و دریافت زیر میله 3 تایی حداقل باید با دو آدمک تماس پیدا کند. توپ زیر پایی توپی است که به دیوار یا زمین بازی (به وسیله آدمک )چسبیده است.

توپی که حرکتش به طور آشکار ثابت شده باشد اگر سریعا” پاس داده شود این پاس می تواند قانونی باشد ،اگر هرگونه درنگ و تعللی قبل از پاس صورت گیرد ،این پاس باید

غیر قانونی اعلام گردد. زمانیکه یک توپ آشکارا ثابت شود و سریعا” پاس داده نشود ،قبل از اینکه بتوان یک پاس قانونی داد باید توپ حداقل دو آدمک را لمس کرده باشد.

توپی که بطور مختصر بین آدمک و سطح میز در حالت زیر پایی بوده و سریعا” به سمت جلو رها شده است می تواند با میله 3 تایی دریافت قانونی شود تا زمانیکه توپ قبل از پیشروی با 2 آدمک تماس داشته باشد. بهرحال ،اگر توپ بین آدمک و سطح میز در حالت زیر پایی باشد ،رها شود و سپس با همان آدمک بازیکن پاس داده شود ،این کار غیرقانونی است.

اگر یک توپ ثابت یا در حالت زیر پایی از میله 3 تایی همان تیم منحرف شود و عدم دریافت را فراهم کند و پیشروی بدون کنترل با میله 3 تایی بوده باشد ،این کار یک پاس غیر قانونی از میله 5 تایی محسوب نمی شود.

اگر توپ قبل از حرکت پاس با جلو یا عقب آدمک تماس یابد ،باید با آدمک دوم تماس داشته باشد قبل از آنکه بتوان یک دریافت قانونی با میله 3 تایی داشت ،( یا میله 5 آدمکی زمانیکه از میله های منطقه دروازه پاس داده می شود). بهرحال ،اگر توپ با جلو یا عقب آدمک در تماس اولیه از یک میله دیگر برخورد کرد ،می توان با همان آدمک یک پاس قانونی داد.

یک بازیکن نمی تواند قبل از پاس دادن یا شوت کردن از میله 5 آدمکی بیش از 2 بار توپ را به دیوارهای جانبی میز ) یا نوارهای جانبی اگر داشته باشد ( بزند. صرفنظر از اینکه توپ با کدام دیوار تماس داشته است ،در مجموع قبل از پیشروی توپ این کار برای 2 بار مجاز می باشد. اگر توپ سومین بار به دیوار بخورد ،امکان ضربه زدن مجدد با هر آدمک دیگری از میله پاس وجود ندارد.

تله دفاعی اگر یک پاس یا شوت حریف با یک ترفند در مقابل دیوار کناری گرفته شود ،این کار بعنوان یکی از دو بار تماس مجاز با دیوار برای بازیکن ایجاد کننده تله که اکنون مالک توپ است به حساب نمی آید.

زمانیکه توپ با دیوار یا نوارهای جانبی در تماس می باشد، بعنوان برخورد مجدد با دیوار به حساب نمی آید تا زمانیکه به اندازه کافی از دیوار دور شده یا از نوارهای جانبی بغلطد ،اگر هیچ نوار جانبی نباشد و توپ بیاید تا در مقابل دیوار باقی بماند.

بعد از یک تایم اوت ،هر ضربه توپ به دیوار که قبل از تماس با آدمک دوم زده می شود ،این کار جزء 2 بار ضربه مجاز به دیوار به حساب نمی آید.

پاس دادن از میله 2 تایی (یا میله 3 تایی دروازه ) به میله 5 تایی همان تیم ،قوانین مشابه قانون بالا را دارد ،به جز اینکه اگر توپ باید به آدمک تیم مقابل برخورد کند ،دیگر  به عنوان یک پاس محسوب نمی شود ،اما یک توپ زنده است که می تواند قانونا” توسط هربازیکنی گرفته شود. همچنین تخلف 3 بار ضربه زدن به دیوار نیز موثر نمی باشد.

قرار دادن فقط یک دست بر روی میله ها در زمان دفاع در بازی ،قانونی و مجاز می باشد ( مثال : دست راست بر روی میله 5 آدمکی دفاعی). همچنین از لحاظ قانونی استفاده از 2دست برای حرکت دادن یک میله نیز مجاز می باشد ( مثال : میله 5 آدمکی دفاعی ). جابجایی و تعویض بیش از حد دست بین دستگیره ها می تواند به عنوان پرت کردن حواس قضاوت شود.

جریمه برای یک پاس غیر قانونی اگر یک تیم از قانون پاس دادن بالا تخلف نماید  تیم مقابل می تواند بازی را از موقعیت فعلی ادامه دهد یا توپ را سرو بزند.

24 – زمان مالکیت توپ

مالکیت بعنوان توپی که در دسترسی آدمک یک بازیکن باشد تعریف شده است. مالکیت توپ می بایست به 10 ثانیه در میله پنج آدمکی و 15 ثانیه در تمامی میله های دیگر محدود گردد. هر دو میله دروازه یک میله درنظر گرفته می شود.

تعریف پیشروی : یک توپ زمانی پیشرانده محسوب می شود که از دسترس آدمک  میله ای که قرار دارد خارج شود ،چه به سمت جلو پیشروی کند و یا به سمت عقب. در مورد منطقه دروازه زمانی پیشروی یک توپ محرز می شود که از دسترس آدمکهای میله 2 تایی و دروازه بان خارج گردد.

یک توپ در حال چرخش که در دسترس یک آدمک بازیکن است می باید در مالکیت آن میله درنظر گرفته شود و کلیه محدودیت های زمانی ادامه می یابد ،چنانچه اگر توپ چرخشی در دسترس میله ای نباشد محدودیت های زمانی موثر نیست.

جریمه جریمه تاخیر برای میله 3 تایی ،از دست دادن مالکیت توپ و از سر گیری بازی از منطقه دروازه حریف می باشد ، جریمه تاخیر برای هر میله دیگر ،از دست دادن مالکیت توپ و از سر گیری بازی به وسیله سرو زدن حریف می باشد.

25- تاخیر در بازی 

بازی به غیر از زمان تایم اوت ها می بایست متوالی و ادامه داشته باشد ،ادامه دادن نباید شامل مدت بیش از 5 ثانیه بین توپ گل شده و شروع قوانینحاضرگفتن باشد. جریمه تاخیر در بازی تنها توسط داور اعلام می گردد.

بعد از آنکه یک تیم به تاخیر در بازی محکوم شد ،بازی باید در حداکثر مدت 10 ثانیه  از سر گرفته شود. در پایان 10 ثانیه ،تاخیر بازی دیگری اعلام می شود.

به اولین تخلف از این قانون یک اخطار داده می شود. تخلفات بعدی برای بازیکن  موجب دریافت یک تایم اوت می گردد. مثال : بازیکن یک تاخیر در بازی را دریافت می کند ،اگر هنوز بعد از 10 ثانیه آماده از سر گرفتن بازی نبود -تایم اوت ،اگر بعد از تایم اوت هنوز آماده نباشد ، 10 ثانیه دیگر شارژ می شود- دومین تایم اوت.

26- فراخوانی و از دست دادن بازی

زمانی که یک مسابقه اعلام می گردد ،هر دو تیم باید سریعاخود را به میز تعیین شده معرفی کنند. اگر یک تیم در طی 3 دقیقه خود را به میز معرفی نکند ،آنها مجدداباید فراخوانی شوند.

یک تیم ،به محض اعلام فراخوانی مجدد ،باید خود را سریعابه میز معرفی کند تا از روند اعلام باخت جلوگیری کند.

یک فراخوانی هر 3 دقیقه یک بار صورت می گیرد. جریمه فراخوانی برای بار سوم و بعد از دست دادن هر گیم می باشد تا زمانی که آن مسابقه به اتمام برسد.

اگر یک تیم بخاطر فراخوانی ها گیمی را از دست بدهد ،زمانی که بازی شروع می شود می تواند سمت دلخواه میز یا سرو را انتخاب کند.

اجرای این قانون وظیفه مدیر مسابقات است.

27– خطاهای فنی 

اگر در تشخیص یک داور رسمی مسابقات ،هر کدام از دو تیم رقابت کننده در یک مسابقه در هر زمان عمدایا آشکارا از این قوانین بازی تخلف کنند ،یک خطای فنی می توان بر روی تیم خاطی اعلام کرد.

27 1 . وقتی که یک خطای فنی اعلام می گردد ،بازی باید متوقف شود و حریف توپ را در میله 3 آدمکی دریافت می کند. فقط بازیکنی که شوت می زند و بازیکنی که سد (دفاع )می کند اجازه دارند که روی میز بایستند. یک شوت زده می شود و سپس بازی باید متوقف شود. اگر گل به ثمر برسد ،توپ توسط تیمی که گل را دریافت کرده سرو زده می شود. اگر گل زده نشود ،بازی باید از جایی که قبل از شوت فنی توپ در آنجا بوده و یا جایی که قانون مشخص کرده از سر گرفته شود.

یک بازیکن زمانی شوت خطای فنی را زده است که توپ میله 3 تایی را ترک کرده باشد. و یک بازیکن زمانی شوت را دفاع کرده است که یا توپ متوقف و ساکن شود یا از منطقه دفاع خارج شده باشد.

در یک شوت خطای فنی ،توپ باید قبل از شوت کردن بطور قانونی در جریان بازی قرار گیرد علاوه بر این ،تمامی قوانین ،از جمله محدودیتهای زمانی و ریست ها هنوز بکار برده می شوند.

ممکن است یک تیم قبل و یا بعد از شوت خطای فنی بدون گرفتن یک تایم اوت موقعیت هایش را عوض کند.

درطول یک شوت خطای فنی تا جایی که قانونی باشد می توان تایم اوت هایی اعلام گردد.

یک امتیاز کسب شده در شوت فنی غیر قانونی نباید شمارش شود. باید بازی از میله ای که در زمان اعلام خطای فنی مالکیت توپ را داشته یا جایی که قانون مشخص کرده از سر گرفته شود.

اگر یک شوت خطای فنی به گیم خاتمه دهد ،تیم مقابل اولین سرو را در گیم بعدی خواهد زد.

تخلفات بعدی که به صورت عمدی و آشکارا باشد را باید خطاهای فنی اضافه تر محسوب کرد. سومین خطای فنی در هر گیم منجر به از دست دادن اتوماتیک آن گیم خواهد شد.

داور ممکن است هر زمان بعد از اولین خطای فنی اعلام کند که بروز تخلفات بیشتر به وسیله آن تیم منجر به از دست دادن گیم یا مسابقه خواهد شد.

28- تصمیمات قانونی و دادخواست ها 

اگر یک بحث و مجادله در رابطه با مسئله قضاوت باشد و داور حضور داشته باشد در زمانیکه واقعه رخ داده است ،تصمیم او قطعی و نهایی است و هیچ دادخواستی نمی تواند انجام شود. اگر بحث مربوط به تفسیری از قوانین است ،یا داور حضور نداشته است در زمانی که واقعه رخ داده است ،باید داور مناسب ترین تصمیم ممکن را با توجه به شرایط موجود اتخاذ نماید.

تصمیماتی از این نوع می تواند دادخواست و تجدید نظر شود ،اما باید فوراو به روش تعیین شده زیر انجام گیرد.

به منظور دادخواست از تفسیر قوانین ،بازیکن باید درخواست خود را قبل از آنکه توپ وارد بازی شود و در زمان بحث و جدل ،به داور اعلام کند. یک دادخواست مربوط به از دست دادن یک مسابقه باید قبل از آن که تیم برنده مسابقه بعدی خود را شروع کرده باشد مطرح گردد.

کلیه دادخواست های از قانون باید توسط سر داور و ( اگر حاضر باشند )حداقل 2 نفر از اعضای کادر داوری مورد بررسی قرار گیرد. تمامی تصمیمات از دادخواست ها نهایی می باشد

تیمی که یک دادخواست ناموفق از قوانین را داشته در حالی که آن مسئله واضح و آشکار باشد ،یا تیمی که یک قضاوت را زیر سئوال ببرد ،به دریافت یک تایم اوت متهم خواهد شد.علاوه بر این ،همچنین ممکن است به صلاحدید داور تیم بخاطر تاخیر در بازی ، جریمه شود.

بحث کردن با داور در طول یک مسابقه مجاز نمی باشد. تخلف از این قانون زمینه یک جریمه تاخیر در بازی و یا یک تخلف از قوانین اخلاقی و رفتاری را فراهم می کند.

29 – قوانین لباس و پوشش 

بازیکنانی که تمایل رقابت در یک مسابقه مصوب فدراسیون بین المللی فوتبالدستی را دارند ،باید لباس ورزشی مناسبی بپوشند و انتظار می رود که از بالاترین سطح ظاهر فردی و حرفه ای برخوردار باشند .

اجرای قانون لباس وظیفه مدیر مسابقات ، سر داور و یا یک داور عضو کمیسیون ورزشی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی ، می باشد.

 لباس ورزشی قابل قبول شامل : کاپشن و شلوار گرم کن ،پیراهن ورزشی ،تی شرت ورزشی ،پیراهن تنیس ،شورت ورزشی و کفش ورزشی می باشد. کلاه های ورزشی ، کلاه لبه برآمده (آفتاب گیر ) ، نوار دور کلاه و دستمال گردنهای ورزشی نیز قابل قبول می باشند.

لباس های ممنوع شده شامل : لباسی که دارای نشان های بی حرمتی می باشد ،زیرپیراهن ،شلوار کتان پارچه ای یا جین از هر نوع ،شلوار بگ ،شورت و شلوارکهای کشی. همچنین استفاده از دمپایی لا انگشتی ،صندل و کفش های غیر ورزشی ممنوع می باشد.

بازیکنان مایل هستند نام کشورشان را به شکل واضح روی پیراهن و گرمکن ورزشی خود داشته باشند. همچنین برای بازیکنان دارای رتبه های بالا اجباری است که نواری بر روی آستین های خود بپوشند تا رنکینگ و رتبه جهانی خود را روی آن نشان دهند. اجباری نیست ولی پیشنهاد شده که بازیکنان لباسی بپوشند که در آن رنگ های ملی با نام کشورشان ،پرچم و لوگوی اسپانسرها به شکل برجسته نمایان باشد.

جریمه تخلف از قانون لباس و پوشش از دست دادن یک گیم یا مسابقه است. اگر یک بازیکن در طول مسابقه قانون لباس را نقض کرده باشد باید قبل از ادامه یافتن بازی لباس مناسب به تن کند و آن تیم به تاخیر در بازی متهم می شود.

30- مدیریت مسابقات 

سازماندهی مسابقات وظیفه مدیر مسابقات می باشد . این وظیفه عملکردهای ذیل را در بر می گیرد : قرعه کشی ، زمان بندی مسابقات ، تنظیم وقت بازیها ، و غیره . تصمیم مدیر مسابقات در چنین اموری تصمیم نهایی و قطعی است.

تمامی موضوعات مربوط به قوانین بازی (تعیین داوران ، بررسی تجدید نظر ها و غیره ) وظیفه سر داور است .مدیر مسابقات مسئولیت انتصاب سر داور را برعهده دارد.

در هر مسابقه رسمی فدراسیون بین المللی فوتبالدستی ،مدیر مسابقات تابع کمیسیون ورزشی فدراسیون بین المللی فوتبال دستی می باشد .

لباس رسمی داوری فوتبالدستی :

 

درجه های داوری در فوتبالدستی :

 

لباس و پوششهای مجاز در مسابقات فوتبالدستی :

 

 • ملت اسپرت
 • 1398-07-15
 • 701 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه